Hírek

2023.09.20

HERBÁCIÓ BOLT - a növénnybarátok növényboltja... www.novenybolt.hu

Kedves Érdeklődők,
újra lehet vásárolni növényeket postai csomagszállítással, vagy szigetújfalui/budapesti átvétellel. Emellett a Herbáció, a kreatív növényhasználók magazinjának lapszámai és könyvei is beszerezhetők digitális, és némelyik még nyomtatott változatban. Hamarosan bővítjük kínálatunkat antikvár növényes (kertészeti és természetgyógyászati témájú) könyvekkel!

TOP termékek

Házhozszállítás

Visszaigazoláskor tudjuk pontosítani.(400-3600 Ft között.)

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Herbáció magazin adományboltja - ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

herbacio.unas.hu oldalhoz
Hatályos: 2023. augusztus 15-től.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó szerződési feltételek.
  Általános tudnivalók és Regisztráció
  2. A szolgáltatás tárgya
  3. A Felek közötti szerződés létrejötte
  4. Megrendelés menete
  5. Garanciális feltételek
  6. Szállítási és fizetési feltételek
  7. Elállás joga, módja, következményei
  8. Egyéb tudnivalók
  A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Általános Szerződési Feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a
Kauten Mihály Etnobotanikai és Népigyógyászati Közhasznú Alapítvány

Cégjegyzékszám: 2520, Pk60077/2009
Adószám: 18394056-2-04
Székhely: 5741 Kértegyháza, Móra utca 4.
Telephely: 2319 Szigetújfalu, Gépház köz 2012/2
Elérhetőségek: telefonszám: +36 30 4378900 (rendelkezésre áll: 9-16 óráig, ettől eltérő időpontban kapcsolatfelvétel e-maliben lehetséges), email: nzr@herbacio.hu
, mint szolgáltató – továbbiakban: Szolgáltató – által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél – a továbbiakban: Ügyfél – (Szolgáltató és az Ügyfél a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek, vagy Felek), jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

 1. Szolgáltatóáltal nyújtott szolgáltatásra és termékértékesítésre vonatkozó szerződési feltételek.
 2. Általános tudnivalók

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térség és különösen a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra (továbbiakban: szolgáltatásra, amely a https://herbacio.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül, vagy annak felhasználásával történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Az Online áruházban történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott módon.

Az Online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni – a Weboldal használatával az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat a külön regisztrációtól függetlenül. Az Online áruházban a vásárlásnak nem feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon adatainak megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az Online áruházban történő vásárláshoz Ügyfélnek az alábbi adatokat lehet, illetőleg kell megadnia:

 • Személyes adatok: teljes név, e-mail, telefonszám.
 • Számlázási adatok és kiszállítási cím: cégnév/név, utca, házszám, helység/város, irányítószám.

A kötelezően megadandó adatok külön megjelölésre kerülnek.

Ezen adatokon túl az Online áruház az ügyletek tényleges teljesítése érdekében más adatokat is kérhet pl.: külön szállítási cím, csengő kód, emelet stb.

Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha illetéktelen harmadik személyek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válnak az Ügyfél személyes adatai. A rögzített adatok megváltoztatása az Online-áruház felületén is lehetséges.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 30 437 8900, 8-18 óráig), vagy a Szolgáltató központi e-mail címén (nzr@herbacio.hu) van lehetőség.

Az Online áruházban minden Ügyfélnek lehetősége van rá, hogy a hírlevél küldéséhez hozzájáruljon. A hírlevélben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk az Ügyfeleket. A hírlevélre történő feliratkozás a későbbiekben bármikor lemondható, minden hírlevélben megtalálható leiratkozási linkkel. Kéretlenül a Szolgáltató nem küld hírlevelet Ügyfél részére.

Amennyiben vásárolni szeretne, akkor ezt regisztráció nélkül teheti meg.

 1. A szolgáltatás tárgya

Szolgáltató az Ügyfél részére főként könyvek, magazinok, növények és növényi alapú termékek értékesítését végzi. Termékeinket a könnyebb tájékozódás érdekében kategóriákba soroltuk. A termékek leírása az Online áruházban nem teljes körű. Egyes termékekhez a gyártók, forgalmazók részletes információkat adnak a felhasználás és fogyasztót érintő lényeges kérdésekben.

Szolgáltató az általa üzemeltett Online áruházban ugyanakkor jogosult bármilyen – külön engedélyhez nem kötött – kereskedelmi forgalomban hozható terméket értékesíteni. A Szolgáltató által értékesített áruk köre bármikor megváltoztatható. Az értékesítés módjára és menetére szintén jelen ÁSZFrendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató kijelenti, hogy azon forgalmazott termékek kapcsán, amelyeknek kizárólag az értékesítést végzi azok összetételéről, hatásáról, esetleges mellékhatásairól, egészségügyi kockázatairól, kémiai tulajdonságai, tűvédelmi-, vegyvédelmi-, vagy más speciális tulajdonságairól, tárolásáról, szavatossági idejéről, felhasználási javaslatairól a gyártó termékeken megtalálható hivatalos elérhetőségein illetőleg a termékek csomagolásában talál információt, amelyeket kizárólagosan a gyártó vagy forgalmazó biztosít.

A termékek felhasználásával, illetőleg tárolásával vagy a termékekkel összefüggésben felmerülő bármilyen káresemény kapcsán a Szolgáltató az esetleges felelősségét kizárja. Kizárólag az Ügyfél mérlegelése és döntése a termék felhasználása, amelyet a gyártói/forgalmazó tájékoztatónak megfelelően kell megtennie azonban ennek kapcsán az eredmények nyilvánvalóan nem garantálhatóak.

Az Online áruházban történő vásárlással az Ügyfél nem szerez jogot arra, hogy a termékeket harmadik fél számára értékesítse, különös figyelemmel az esetlegesen engedély alapján értékesíthető termékekre. Az Online áruház nem szolgál ki kereskedelmi mennyiségű termékeket illetőleg üzleti-gazdasági célú felhasználását. Ennek kapcsán a Szolgáltató minden esetleges felelősséget kifejezetten kizár. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten nyilatkozik, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkezik, illetve 18 életévét betöltötte.

 1. Felekközötti szerződés létrejötte

Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadását követően jogosult az Online áruházon keresztül a Szolgáltatóval szerződést kötni az ott feltüntetett termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra. Az Ügyfél megrendelése elküldésével az Online áruház vásárlójává válik.

A szerződés a Felek között érvényesen a Szolgáltató által tett ajánlat elfogadásával jön létre, melynek feltétele a termék, vagy szolgáltatás kiválasztása, a rendelési szándék véglegesítése és a Szolgáltató által küldött rendelési visszaigazolás. A fenti feltételek bármelyikének hiányában a szerződés nem jön létre. A létre nem jött szerződés miatti felelősségét Szolgáltató kizárja.

Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Az Online áruházban történő termékértékesítés és/ vagy szolgáltatásnyújtás igénybevétele elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben és mellékleteiben meghatározott módon.

Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Európai Parlament és Tanács 97/7/EK. ugyanezen tárgyban hozott irányelvét magára kötelezőnek ismeri el, azt jelen szerződésben alkalmazza, így különösen a polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni.

Az áru, illetve szolgáltatás ellenértékét a vállalkozás csak megrendelés esetén követelheti. A fogyasztó a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a fogyasztó javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség.

Felek között a szolgáltatás nyújtására magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi meg. A szerződés a megrendelésről az Ügyfél számára e-mail formájában a küldött visszaigazolással jön létre.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Telefon: 06 30 437 8900 (normál díjas hívás, 8-18 óra között)
E-mail: nzr@herbacio.hu

 1. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A feltüntetett összegek forintban értendőek.

Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát a fogyasztót hátrányosan nem érinti.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az Online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő pl. “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. Megrendelés menete

5.1.  Termék(ek) rendelése az Online áruházban

5.1.1. A termék(ek) kiválasztása.

Az Ügyfél a “Termékek” oldalon listázott termékek közül választja ki (kosárba rakja) a megvásárolni kívánt terméket az adott termékhez tartozó “Kosárba rakom” gombra való kattintással.

Az Ügyfél a kiválasztott termék saját oldalára a “Termékek” oldalról juthat el az ott listázott termékek egyikére való kattintással. Az adott termék saját oldalán lehetőség van a megvásárolni kívánt termék mennyiségének a megváltoztatására is, de erre lehetősége van az Ügyfélnek a “Kosár” oldalon is.

A termék kiválasztása (kosárba rakása) után az Ügyfél folytathatja a vásárlást egyéb termékek kiválasztásával (kosárba rakásával).

5.1.2 A termék(ek) megtekintése/ eltávolítása/ mennyiségének megváltoztatása, szállítási mód kiválasztása.

Az Ügyfél a fizetés előtt a kosara tartalmát bármikor megtekintheti, illetve a kiválasztott termék(ek) mennyiségét megváltoztathatja, illetve a kiválasztott termék(ek)et eltávolíthatja a kosárból a “Kosaram” oldalon, melyre a “Kosaram” főmenüpontra klikkelve, illetve a fejlécben található kosár ikonra kattintva, valamint a termék kiválasztása után a termék mellett megjelenő “Kosár megtekintése” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található piros „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát tételenként.

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon az adott termék mellett található “Mennyiség” alá tartozó beviteli mezőben változtathatja meg az adott termék mennyiségét indikáló számot, amelynek megváltoztatásakor a kosár automatikusan frissíti a megrendelni kívánt termék mennyiségét és a végösszeget. Az adott termék saját oldalán is lehetőség van a termék mennyiségének a megváltoztatására (lásd feljebb).

Az Ügyfél a “Kosaram” oldalon is kiválaszthatja a szállítás módját (erre később a “Pénztár” oldalon is lehetősége van)

5.1.3 Fizetés/megrendelés

Az Ügyfél fizetési folyamatot a “Pénztár” oldalon kezdheti el, melyre a “Pénztár” főmenüpontra kattintva, illetve a fejlécben található kosár ikon fölé görgetés esetén lenyíló ablakban található “Pénztár” gombra kattintva, valamint a “Kosaram” oldalon található “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva juthat el.

Az Ügyfél még áttekintheti a “Pénztár” oldalon megjelenő megrendelni kívánt termék(ek)et, azok mennyiségét és a vásárlás végösszegét. A “Pénztár” oldalon a Ügyfélnek kötelessége megadni a számlázási címét, valamint ha a számlázási cím eltérő a postázási címétől, az Ügyfél külön megadhatja a postázási címét is.

Az Ügyfél a “Pénztár” oldalon található szállítási opció és fizetési opció kiválasztása, áttekintése után a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva indíthatja el a megrendelési/fizetési folyamatot.

5.2. Fizetési módok

A “Pénztár” oldalon választható ki a fizetési mód: minden szállítási módra –banki átutalás; az átvevőponton történő személyes átvétel estében készpénzes fizetés; házhozszállítás módhoz – utánvétes fizetés, vagy előre utalás.

5.2.1 interneten elérhető online számlázóprogram használata

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki. A program minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak. A kiállított elektronikus számlák PDF formátumúak, és mindenben megfelelnek az AFA törvényben (2007. ´evi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) es az elektronikus aláírásról rendelkező törvényben (2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról) foglaltaknak, tehát fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel vannak ellátva. A PDF dokumentum beágyazva tartalmazza a számla adatait XML formátumban (ún. ,,Apeh XML”). Szolgáltató számlázó programon keresztül elkészített számlát emailben küldi ki a az Ügyfélnek.

5.2.2. Bankkártyás fizetés:

Bankkártyás fizetésre egyelőre nincs mód, a lehetőség technikai feltételeinek kialakítása folyamatban van.

5.2.2.1 Számlaküldés

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus számlát bocsásson ki.

Szolgáltató a szolgáltatás árának beérkezését követően elektronikus formában megküldi a Fizetési visszaigazolást. Szolgáltató teljesíti a megrendelést.

Az Ügyfél akkor kapja meg az elektronikus számlát, amikor Szolgáltató részére a az Ügyfél a megvásárolt áru ellenértékét kifizette, illetve az áru ellenértékének összege megjelenik a Szolgáltató bankszámláján.

Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

5.2.3. Banki átutalás:

Szolgáltató e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit, meghatározott időtartamot biztosíva az Ügyfélnek a banki átutalás teljesítésére. Az Ügyfél  banki átutalással egyenlíti ki tartozását a megrendelést követő három munkanapon belül. Ezt követően az Ügyfél a szállítási feltételeknek kiválasztott módon házhoz szállítással vagy személyes átvétellel átveheti az árut.

Szolgáltató a termék tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartja.

5.2.4 Készpénzes fizetés az átvevőponton történő személyes áruátvételkor

Ügyfél az áru személyes átvételekor készpénzben fizeti ki az áru ellenértékét a Szolgáltatónak.

5.2.5 Fizetés utánvéttel házhozszállítás esetén

Fizetés áruátvételkor a futárnak készpénzben. A kézbesítésnél a címzett készpénzzel, hitelkártyával vagy bankkártyával kifizeti az áru ellenértékét. A futárcég napi rendszerességgel utal a feladó bankszámlájára, a megbízó (szolgáltató) belföldön a beszedést követő 2. munkanapon kapja meg a beszedett összeget.

5.3 Megrendelés teljesítése

5.3.1. Megrendelés visszaigazolása

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Ügyfél rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége vagy más technikai ok miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.3.2. Áru átvétel

Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal. Az Ügyfél a megrendelés leadásával is kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Személyes átvétel az átvételi ponton (2319 Szigetújfalu, Arany János utca 22.) Az Ügyfél a megrendelt és kifizetett árut ügyfélszolgálaton is átveheti előre egyeztetett időpontban.

Az Ügyfél a Weboldalon választhat a házhoz szállítás és a Magyar Posta CsomagPontra szállítás lehetősége közül. A termékek szállítását illetve a kiválasztott GSL CsomagPontra történő szállítását a közreműködő szállítási szolgáltató végzi a saját díjszabása és feltételei szerint.

Csomagsúly (kg)

Fuvardíj (Ft.) /csomag

0,5 – 2 kg 1400 Ft

2,1 – 3 kg 1600 Ft

3,1 – 5 kg 1600 Ft

5,1 – 10 kg 1700 Ft

10,1 – 15 kg 1900 Ft

15,1 – 20 kg 2100 Ft

20,1 – 25 kg 2200 Ft

25,1 – 30 kg 2800 Ft

30,1 – 40 kg 3000 Ft

A pontos és tételes szállítási költségről a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor értesíti az Ügyfelet.

A visszaigazolás Ügyfél által fizetendő teljes és minden költséget magába foglaló bruttó díjat tartalmazza. Az esetlegesen felmerülő banki költségeket és díjakat az Ügyfél viseli.

5.3.3. Szállítási feltételek

Az Online webáruházban megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
Az egyes termékeknél, az Online webáruház felületén, a konkrét szállítási határidők feltűntetésre kerülnek. A szállítási határidők minden esetben a teljes végső visszaigazolásban szereplő összeg jóváírásától kezdődnek, tehát az Ügyfél előzetesen teljesíti a termék, valamint a teljes postai költség ellenértékét.

Szolgáltató általánosan 10 munkanapos szállítási határidőt vállal, azonban ez a visszaigazolás tartalma alapján eltérő lehet.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy egyedi termékek esetén a szállítási határidő lényegesen hosszabb lehet.

A küldemény átadása a tartalmat tekintve nem tételesen történik. Amennyiben az Ügyfél a csomag átvétele után szeretne a csomag tartalmát illetően panasszal élni, azt az átvételt követő 3 napon belül teheti meg írásban, az nzr@herbacio.hu e-mail címre küldve.

 1. Garanciális feltételek

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben, illetőleg az érintett termékek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendeletben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezések az irányadók.

 1. Elállás joga, módja, következményei

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni.
Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@kertlap.hu e-mail címen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti a vonatkozó jogszabály alapján.

Az elállási jog nem illeti meg az Ügyfelet a kifejezett kívánsága alapján készített egyedi termékek esetén, illetőleg olyan termék esetén, amely kapcsán a jogszabály kizárja az elállási jog érvényesítését.

A határidő számítás szempontjából az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen, illetőleg bontatlan állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia a Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent az Ügyfél számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia, annak költsége az Ügyfelet terheli. Írásban történő elállás esetén elegendő szükséges az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti az Ügyféltőlaz áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszafizeti a vásárló részére az általa az elállási nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra.

 1. Egyéb tudnivalók

Weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Az Online áruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a Ügyfélszámítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie).
Kizárólag az Ügyfél felelős a Szolgáltató által üzemeltetett Online áruházzal való kapcsolódásáért és a Weboldalon történő vásárlásért. A Szolgáltató nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis majornak kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák az Online áruház akadálytalan működését és a Weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Az Online áruház online alapon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő.

Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokban foglalt mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Az Ügyfél a megrendeléssel kifejezetten hozzájárul, illetőleg elfogadja, hogy a házhozszállítás érdekében a szükséges adatokat a Szolgáltató a Magyar Posta Zrt., vagy más kézbesítési szolgáltató részére kifejezetten ebből a célból átadja.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék.

 1. Online vitarendezés

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU számú rendelete alapján új interaktív weboldal jött létre, az EU Online Vitarendezési Platform. Ezen weboldal célja a szolgáltatók és a fogyasztók közötti online ügyletekkel kapcsolatban felmerülő jogviták rendezése. A platform következő email címen: onlinevita@bkik.hu, valamint az alábbi web címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr/
Amennyiben Ön elégedetlen társaságunk közreműködésével a fogyasztói jogvita rendezésében, panaszával az EU Online Vitarendezési Platformhoz is fordulhat, az alábbi címen: http://ec.europa.eu/odr/

III. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok

Online áruházban történő vásárlást más jogszabályok mellett a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

Kétegyháza, 2023. augusztus 15.

Adatkezelési tájékoztató
Herbáció magazin adományboltja - Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Kauten Etnobotanikai Alapítvány (a továbbiakban “Szolgáltató“) mint adatkezelő:
Név: Kauten Etnobotanikai Alapítvány
Székhely: 5741 Kétegyháza, Móra utca 4.
Cégjegyzékszám: Pk 60077/2008
A bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Városi Bíróság (most Gyulai Törvényszék)
Adószám: 18394056-2-04
Telefonszám: +36 30 4378900
E-mail: nzr@herbacio.hu
A Szolgáltató által működtetett honlap, pontosabban webáruház (a továbbiakban “Online webáruház“): https://www.novenybarat.hu/ . A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az Online webáruház Adatvédelem c. oldalán
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Adathozzáférés, adattörlés
  A Szolgáltató ügyfelei a következőképpen férhetnek hozzá, vagy törölhetik a Szolgáltató által tárolt adataikat: Mivel az Online webáruházban történő vásárlás nem kötött előzetes regisztrációhoz, ezért kizárólag a vásárlás után történik adatmentés. Ezek az adatok tartalmazzák az adott megrendeléshez kötött kiszállítási/számlázási címet, telefonszámot és e-mail címet. Amennyiben az ügyfél már vásárolt az Online webáruházban, úgy emailen jelezheti a nzr@herbacio.hu címre ha kéri az összes megrendeléséhez kötött, a Szolgáltató által tárolt adatot. A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.
 2. Az adatkezelők adatai
  Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba a Szolgáltatóval:
  név: Nagy Z. Róbert
  telefonszám: +36 30 4378900
  email cím: nzr@herbacio.hu
  Az Online webáruházban történő vásárlási folyamat során megadott adatokat kizárólag számlaírásra, és a kiszállítási folyamat lebonyolítására használjuk. A Szolgáltató a megvásárolt termékek kiszállításának lebonyolításához a vele szerződött Logisztikai partner szolgáltatását veszi igénybe, mely szolgáltatás során az Szolgáltató átadja a Logisztikai partner számára a kiszállításhoz szükséges adatokat. A Szolgáltató az Online webáruházban történő vásárlásokról elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számlakészítéshez és számlaküldéshez egy harmadik fél által működtetett online számlázó rendszert használ. Az online számlázó rendszer használata során az Szolgáltató átadja a Számlázóprogram működtetője számára a számlakészítéshez szükséges adatokat. A Szolgáltató mind a Logisztikai partnerrel, mind a Számlázóprogram működtetőjével titoktartási szerződésben áll, mely szerint a Szolgáltatóval szerződött fél kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak, és a Szolgáltató által átadott adatokat harmadik félnek nem adhatja át, és azokat biztonságosan tárolja.
 3. Az adatok köre, felhasználása, tárolása

4.1 A vásárlás során megadandó adatok
Az Online webáruházban történő vásárlás nem kötött előzetes regisztrációhoz, ezért kizárólag a vásárlás után történik adatmentés. Ezek az adatok tartalmazzák az adott megrendeléshez kötött kiszállítási/számlázási címet, telefonszámot és e-mail címet
Bekért adatok:
• Név: vezetéknév és keresztnév
• Cím: kiszállítási és számlázási cím
• Telefonszám
• E-mail cím

4.2 Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatok
Az Online webáruházban önkéntes feliratkozással van lehetőség hírlevélre való feliratkozásra, a feliratkozó tájékoztatása céljából. A hírlevélre feliratkozott feliratkozó a hírlevélben található linkre való kattintással törölheti e-mail címét a hírlevél feliratkozók listából.
Bekért adatok:
• E-mail cím

4.3 Az Online webáruház webszervere által naplózott adatok
Az Online webáruház webszervere felé küldött lekérdezéseket a webszerver automatikusan naplózza, és átmenetileg tárolja, melyre a webszerver megfelelő és biztonságos működése miatt van szükség. A webszerver többek között így képes védekezni a rosszindulatú lekérdezések ellen, melyek veszélyeztetik a webszerver biztonságos működését. A naplózott adatok 1 hónap után automatikusan törlődnek.
Naplózott adatok:
• IP cím
• böngésző típusa

4.4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő hírlevél hírlevél küldés tájékoztatás leiratkozásig vásárlás értékesítés, kiszállítás számlázás vásárlás 2 év, webszerver védekezés támadások ellen webszerver biztonsága 1 hónap.

4.5 Technikai részletek az adattárolással kapcsolatban

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt
adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.6 Cookie-k (Sütik)

4.6.1 A sütik feladata
• azonosítja az ügyfél böngészőjének a menetét (“session cookie”), mely segítségével válik a weboldal interaktívvá
• megjelenítéssel kapcsolatos beállítást tárol a böngésző menetének végéig A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi lekérés során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Online webáruházat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az alábbi cookie-kat használjuk harmadik fél által:
• “Google Analytics” cookie weboldal analitikához
Az Online webáruház alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltatóinformációkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek
A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
• 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról(Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Online webáruház rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató ügyvezetője fér hozzá.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Szolgáltató fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltató visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a proflalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat a Szolgáltató által alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Szolgáltatónak továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló proflalkotást is. Tiltakozás esetén a Szolgáltató a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a proflalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 3911400